Hoppa till innehåll
Östersjöutmaningen

Östersjöutmaningens organisation

Åbos borgmästare Minna Arve och Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen stöder Östersjöutmaningens arbete. Östersjön och dess tillstånds förbättring är starkt integrerat i båda städers strategi. 

Östersjöutmaningen leds av städernas gemensamma arbetsutskott, där Åbo stads miljöskyddschef Olli-Pekka Mäki och Helsingfors stads miljödirektör Esa Nikunen fungerar som ordförande. De agerar som kontaktpersoner för städerna och stöder det dagliga Östersjöarbetet i städerna. 

Till Östersjöutmaningens arbetsutskott hör även:

Tf. miljöskyddsplanerare Liisa Vainio från Åbo stads miljösektor 

Chef för internationella ärenden Mika Akkanen från Åbo koncernförvaltning 

Enhetschef Katariina Serenius från Helsingfors stads miljösektor 

Teamchef Jari-Pekka Pääkkönen från Helsingfors stads miljösektor samt 

Specialplanerare Outi Jäppinen från Helsingfors stadskansli

Som Östersjöutmaningens koordinatorer fungerar Outi Seppälä i Helsingfors och Natalie Helenius i Åbo. Koordinatorerna stöder nätverkets medlemmar i deras jobb att genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder. Koordinatorerna ansvarar även för Östersjöutmaningens synlighet och sköter kontakten till våra samarbetspartner och andra aktuella Östersjöaktörer. Dessutom ansvarar de för uppdateringen av städernas gemensamma åtgärdsprogram och övervakar genomförandet av åtgärderna. I Helsingfors arbetar även miljöplanerare Milla Stenström tillsammans med Östersjöutmaningens koordinator. 

Förutom det gemensamma arbetsutskottet har båda städerna egna interna arbetsgrupper, där representanter för staden som ansvarar för åtgärder diskuterar aktuella ämnen och rapporterar om åtgärdernas genomförande. Ordförandena för grupperna är Esa Nikunen och Olli-Pekka Mäki.