Hoppa till innehåll
Östersjöutmaningen

Om oss

Östersjöutmaningen är ett nätverk som uppmanar organisationer att engagera sig i skyddandet av Östersjön och att genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder som överstiger vad lagen kräver.  Över 330 organisationer, från Finland och andra Östersjöländer, har redan anslutit sig till Östersjöutmaningens-nätverket. Nätverksmedlemmarna delar information med varandra, genomför projekt för vattenskydd och förverkligar Östersjöutmaningens vision. 

Östersjöutmaningen är Helsingfors och Åbo städers gemensamma initiativ

Det internationella nätverket, som är öppet för alla, fick sin start år 2007 då Åbo och Helsingfors dåvarande stadsdirektörer promenerade längs Aura å i Åbo och kände oro för Östersjöns försämrade tillstånd. Målet var att inleda ett ambitiöst stadsöverskridande samarbete och att fungera som föregångare i skyddandet av vattendrag och Östersjön. Samtidigt ville man utmana andra aktörer att delta, eftersom även om stadens möjligheter att skydda Östersjön är omfattande kommer tillståndet för den känsliga och flernationella Östersjön inte att förbättras utan samarbete. 

Från och med år 2007 har Åbo och Helsingfors genomfört gemensamma åtgärdsprogram som innehåller konkreta åtgärder för att minska på städernas belastning till närliggande vattendrag.

För tillfället pågår den fjärde åtgärdsperioden 2024–2028. Periodens sex mål omfattar de mest betydande hoten och lösningarna för Östersjöns tillstånd. 

Tavoitteen kestävän merenkäytön symboli

Främjande av en hållbar användning av havet

Minska nedskräpning

Minska skadliga ämnen

Främja naturens mångfald

Stävja övergödning

Ökande av samarbete och delaktighet

Itämerihaasteen organisaatio

Kaupungit toteuttavat yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaansa koordinaattoreiden johdolla. Molempien kaupunkien strategiassa korostuu vastuu Itämeren tilan parantamisesta.

Ota yhteyttä

Kysyttävää Itämerihaasteesta tai jäseneksi liittymisestä? Ota yhteyttä Itämerihaasteen koordinaattoreihin Turussa ja Helsingissä.