Siirry sisältöön
Itämerihaaste

Tietoa meistä

Itämerihaaste on verkosto, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun ja toteuttamaan lain vaatimukset ylittäviä konkreettisia toimenpiteitä Itämeren hyväksi. Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo 330 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista. Verkostojäsenet jakavat tietoa, toteuttavat projekteja vesiensuojelun hyväksi ja toteuttavat Itämerihaasteen visiota.

Itämerihaasteen ovat käynnistäneet Turun ja Helsingin kaupungit

Kaikille organisaatioille avoin kansainvälinen verkosto sai alkunsa vuonna 2007, kun Turun ja Helsingin kaupunginjohtajat kävelivät Turussa Aurajoen rantaa ja mieltä painoi huoli Itämeren huonontuvasta tilasta. Tavoitteena oli aloittaa kunnianhimoinen kaupunkien välinen yhteistyö ja toimia suunnannäyttäjänä vesiensuojelutyössä. Samalla haluttiin haastaa muut toimijat mukaan, sillä vaikka kaupungin mahdollisuudet Itämeren suojelussa ovat laajat, ei herkkäluonteisen ja usean valtion yhteisen Itämeren tila parane ilman yhteistyötä.

Vuodesta 2007 alkaen Turku ja Helsinki ovat toteuttaneet yhteisiä toimenpideohjelmia, jotka sisältävät konkreettisia askelia kaupunkien vesistökuormituksen vähentämiseksi.

Tällä hetkellä käynnissä on neljäs toimenpidekausi 2024-2028. Kauden tavoitteita on kuusi ja ne kattavat Itämeren tilaan merkittävimmin vaikuttavia uhkia ja keskeisimpiä ratkaisuja:

Tavoitteen kestävän merenkäytön symboli

Meren kestävän käytön edistäminen

Roskaantumisen estäminen

Haitallisten aineiden vähentäminen

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen

Rehevöitymisen hillitseminen

Yhteistyön ja osallisuuden lisääminen

Itämerihaasteen organisaatio

Kaupungit toteuttavat yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaansa koordinaattoreiden johdolla. Molempien kaupunkien strategiassa korostuu vastuu Itämeren tilan parantamisesta.

Ota yhteyttä

Kysyttävää Itämerihaasteesta tai jäseneksi liittymisestä? Ota yhteyttä Itämerihaasteen koordinaattoreihin Turussa ja Helsingissä.