Siirry sisältöön
Itämerihaaste

Itämeripaneeli kokoaa yhteen Suomen parasta Itämeri-osaamista

Itämerihaasteen tieteellisenä selkärankana toimii Itämeripaneeli. Paneeli koostuu Suomen johtavista Itämeri-tutkijoista ja asiantuntijoista. Paneelin päätavoitteet ovat yhteiskunnallisen keskustelun luominen, tutkimuksen tukeminen ja aloitteiden tekeminen vesistöjen ja Itämeren suojelukysymyksistä.

Paneelin toiminta käynnistettiin keväällä 2017 Itämerihaasteen, Helsingin ja Turun kaupunkien, sekä Helsingin yliopiston aloitteesta. Kansainvälinen yhteistyö Itämeren suojelemiseksi ja sen tilan parantamiseksi on koko ajan tiivistynyt. Itämeripaneelin on tarkoitus olla paikallinen ja valtakunnallinen asiantuntijapaneeli. Itämerihaasteen tiimi toimii Itämeripaneelin sihteeristössä ja tukee paneelin toimintaa.

Itämeripaneelin jäsenet 

Seppo Knuuttila

erikoistutkija

Suomen ympäristökeskus

Itämeripaneelin puheenjohtaja

Markku Ollikainen

professori

Taloustieteen osasto, Helsingin yliopisto

Itämeripaneelin puheenjohtaja 2017-2022

Camilla Gustafsson

dosentti

Tvärminnen eläintieteellinen asema, Helsingin yliopisto

Antti Halkka

toimituspäällikkö

Suomen Luonnonsuojeluliitto ry

Jan Hansens

toimitusjohtaja

Viking Line

Jari Hänninen

asemanjohtaja

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos

Antti Iho

erikoistutkija

Itä-Suomen yliopisto

Paula Kankaanpää

johtaja

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Jan-Erik Karlsson

hallituksen jäsen

Natur och Miljö rf

Niko Kyynäräinen

toimitusjohtaja

Turku Science Park oy

Nina Tynkkynen

professori

Åbo Akademi

Olli-Pekka Mäki

ympäristönsuojelupäällikkö

Turun kaupunki

Esa Nikunen

ympäristöjohtaja

Helsingin kaupunki

Mari Savela

merialueen tutkija

Helsingin kaupunki

Meri Kallasvuo

ohjelmajohtaja

Luonnonvarakeskus

Itämeripaneelin varajäsenet 

Anna Villnäs

tutkija

Tvärminnen eläintieteellinen asema, Helsingin yliopisto

Hannu Klemola

Varsinais-Suomen aluepäällikkö

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Katja Mäkinen

tutkimusteknikko

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos

Markku Viitasalo

tutkimusprofessori

Suomen ympäristökeskus

Anna Törnroos-Remes

apulaisprofessori

Åbo Akademi

Liisa Vainio

ympäristönsuojelusuunnittelija

Turun kaupunki

Katariina Serenius

yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki

Lue lisää

itameri.fi

Lue lisää Itämerestä, sen luonnosta, ympäristön tilasta ja tutkimuksesta.

SYKE

Suomen ympäristökeskus eli SYKE tarjoaa tietoa globaaleihin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja rehevöitymiseen.

SLL

Suomen luonnonsuojeluliitto on Suomen vanhin ympäristöjärjestö.

Tvärminnen eläintieteellinen asema

Tvärminnen tutkimusasema Suomenlahden suulla on tehnyt rannikonläheisten elinympäristöjen tutkimusta jo yli 120 vuoden ajan.

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos

Tutkimusasema sijaitsee Seilin saarella. Tutkimuslaitos edistää Itämeren, Saaristomeren ja saariston tilan tutkimuksen kehittymistä.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston korkeatasoinen tutkimus tuottaa tieteidenvälisiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin ja rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista.

Luke

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on Helsingin yliopiston alainen erillinen tutkimuslaitos. Luomus vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta, sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta.

Natur och Miljö

Natur och Miljö on ruotsinkielinen ympäristöorganisaatio Suomessa.

Viking Line

Viking Line on Ahvenanmaalta kotoisin oleva, Itämerellä liikennöivä varustamo.

Åbo Akademi

Åbo Akademi on Suomen ruotsinkielinen yliopisto, joka toimii Turun ja Vaasan kampuksilla.

Helsingin yliopisto

Suomen vanhin ja suurin yliopisto sijaitsee Helsingissä.

Itämeripaneelin sihteeristö 

Outi Seppälä, Itämerihaasteen koordinaattori, Helsingin kaupunki (siht.) 

Milla Stenström, ympäristösuunnittelija, Helsingin kaupunki (siht.) 

Natalie Helenius, Itämerihaasteen koordinaattori, Turun kaupunki (siht.) 

Kari Hyytiäinen, professori, taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto (siht.) 

Itämeripaneeli mediassa

Itämeripaneeli järjestää tapahtumia ja julkaisee ulostuloja ottaakseen kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. Tutustu Itämeripaneelin viimeaikaisiin kannanottoihin tästä.