Siirry sisältöön
Itämerihaaste

Kuinka Itämeri-sitoumus laaditaan?

Itämerihaasteen vastaanottaneita organisaatioita pyydetään laatimaan oma suunnitelmansa toimenpiteistä Itämeren hyväksi. Toimenpiteitä voi olla yksi tai useampi yksittäisestä tapahtumasta kokonaiseen toimenpideohjelmaan. Useat jäsenemme ovat toteuttaneet Itämerihaastetta esimerkiksi järjestämällä itämeriaiheisia tapahtumia henkilöstölleen TYHY-päivänä, osallistumalla luonnonsuojeluhankkeeseen tai tarkastelemalla omaa toimintaansa kriittisesti niin, että tunnistetaan paikkoja, jossa voitaisiin tehdä muutoksia kohti itämeriystävällisempää toimintaa. Organisaatio voi vaikkapa laskea oman hiili- tai vesijalanjälkensä, vähentää kemikaalikuormaansa, kerätä roskia lähiympäristöstään tai katsella yhdessä meriaiheisia elokuvia. Vain mielikuvitus on rajana Itämerihaasteessa! Katso vinkkejä toimenpiteiksi alempaa.

Yrityksille ja yhdistyksille

Täältä löydät konkreettisia ehdotuksia toimenpiteiksi etenkin yrityksille ja yhdistyksille.

Kunnille

Täältä löydät esimerkkejä kuntien ja kaupunkien Itämeri-toimenpiteiksi. Voit myös tutustua Turun ja Helsingin toimenpideohjelmaan.

Kouluille

Täältä löydät vinkkejä Itämeri-tekoihin kouluille ja muille oppilaitoksille!

Missä Itämeri-sitoumus allekirjoitetaan?

Itämerihaasteen sitoumus tehdään sitoumuslomakkeella. Lomakkeelle kirjataan yhteyshenkilön tiedot, sekä tiedot organisaation suunnittelemista toimenpiteistä Itämeren hyväksi. Toimenpiteet kirjataan Itämerihaasteen vuosien 2024-2028 teemaotsikoiden alle. Jos joku ideoimanne toimenpide ei sovi suoraan mihinkään teemaan, voi sen kirjata minkä tahansa teeman alle. Pääasia on, että toimenpiteellä on vaikutusta Itämeren tilaan!

Itämerihaasteen teemat kaudella 2024-2028 ovat

Tavoitteen kestävän merenkäytön symboli

Meren kestävän käytön edistäminen

Roskaantumisen estäminen

Haitallisten aineiden vähentäminen

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen

Rehevöitymisen hillitseminen

Yhteistyön ja osallisuuden lisääminen