Siirry sisältöön
Itämerihaaste

Vinkkejä kouluille Itämeri-toimenpiteiksi

Ympäristökasvatus on olennainen osa Itämeri-toimintaa ja niin kuntien kasvatuksen ja koulutuksen kuin yksittäisten koulujenkin rooli on tärkeä. Ympäristöasioihin ja varsinkin vesiensuojeluun liittyvällä valistuksella ja tiedottamisella lisätään kuntalaisten tietoisuutta omien toimenpiteiden vaikutuksesta lähiympäristöön ja vaikutetaan näin ympäristömyönteiseen käyttäytymiseen.

Koulut ja oppilaitokset voivat tehdä Itämeri-toimenpiteitä myös muuten kuin ympäristökasvatuksen kautta, kuten tarkastelemalla tilojen energiakäyttöä, veden käyttöä, kierrättämisjärjestelyitä ja kemikaalien käyttöä.

Esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

Lisätkää luonnon monimuotoisuutta lähiympäristössänne. Nikkaroikaa hyönteishotelleja tai osallistukaa vieraslajitalkoisiin.

Roskien kerääminen

Järjestäkää roskatalkoot, jossa keräätte lähiympäristöstänne roskia. Monet kirjastot lainaavat roskapihtejä, mutta talkoiden järjestämiseksi tarvitsette vain jätesäkkejä ja reipasta ulkoilumieltä. Keskustelkaa, mitä ajatuksia roskien näkeminen ympäristössä herätti tai tehkää installaatio kerätystä roskasta.

Jalanjäljen laskeminen

Tarkastelkaa organisaationne ja toisaalta ihmisten normaalin elämän aiheuttamaa kuormitusta jalanjälkiajattelun avulla. Valitkaa tulosten perusteella, millä tavoin voisitte vähentää kuormitusta. Laskureiden avulla voi arvioida oman hiilijalanjälkensä, vesijalanjälkensä ja Itämeri-jalanjälkensä.

Itämeri-tietoisuuden lisääminen

Tutkikaa ruoka- ja liikkumisvalintojen vesistövaikutuksia kodeissa. Osallistukaa kansalaishavainnointiin esimerkiksi sinilevätilanteen tai vieraslajien osalta. Pyytäkää vierailu vesiensuojelutyötä tekevästä organisaatiosta.

Jätteen vähentäminen

Kiinnittäkää huomiota koulussa syntyvän jätteen määrään ja miettikää, miten sitä voisi vähentää. Huolehtikaa kierrätysastiat eri jätejakeille ja panttipullojen keräys tiloissanne.

Itämeri-identiteetin vahvistaminen

Tehkää lähivesistöönne liittyvä taideprojekti, kuten valokuvateos, runo, näytelmä tai installaatio. Viettäkää retkipäivä vesistön äärellä. Järjestäkää meri-, järvi- tai jokiteemainen tieto- taide- tai ekotekokilpailu.

Itämerihaasteen Itämerileiri lukiolaisille

Itämerihaaste ja Harakan luontokeskus järjestävät Itämeriteemaisen päiväleirin Helsingissä kesäloman lopussa.

Itämeri-vinkkivihkonen

Vihkosen avulla voitte käydä läpi, mitä kaikkea hyvää teette jo joka päivä Itämeren eteen ja millä kaikilla teoilla voi olla vaikutusta!