Siirry sisältöön
Itämerihaaste

Helsinki ennallistaa merenpohjaa Lauttasaaressa

EU hyväksyi ennallistamisasetuksen

Ennallistaminen, eli elinympäristöjen kunnostaminen ja palauttaminen, on ajankohtaista uuden EU-asetuksen myötä. Ennallistamalla pyritään parantamaan ympäristön tilaa eli esimerkiksi parantamaan veden laatua, edistämään luonnon monimuotoisuutta ja parantamaan ympäristöjen kykyä toimia isoissa ilmastonmuutoksen mukanaan tuomissa muutoksissa.

Sukeltajat istutuspuuhissa

Ennallistamista tehdään Suomessa jo nyt. Helsinki on aloittanut meriajokasniittyjen ennallistamista merialueillaan yhteistyössä Metsähallituksen ja John Nurmisen säätiön kanssa. Lauttasaaren edustalle Hevosenkenkälahdelle on tuotu merihiekkaa. Vapaaehtoiset sukeltajat levittivät hiekan sopivan tasaiseksi ja istuttavat siihen toiselta meriniityltä haettuja meriajokkaan pistokkaita. Tarkoitus on palauttaa alueella joskus viheriöinyt merenalainen niitty ja sen monimuotoinen eliöyhteisö.

Meriajokas on Itämeressä avainlaji, eli se edistää myös muiden lajien hyvinvointia muodostamalla elinympäristön esimerkiksi kalanpoikasille. Kasvin juuret sitovat sedimenttiä ja parantavat veden laatua paikallisesti. Meriajokas on Suomessa luokiteltu silmällä pidettäväksi lajiksi, ja meriajokasniityt ovat luontotyyppinä erittäin uhanalaisia. Meriajokasta uhkaavat etenkin rehevöityminen, veden samentuminen sekä ilmastonmuutoksen seurauksena tapahtuvat muutokset veden lämpötilassa ja suolaisuudessa.

Ennallistaminen on monen tahon yhteistyötä

Ennallistamisprojekti on osa John Nurmisen Säätiön Meriniitty-hanketta, jossa ennallistetaan meriniittyjä yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Hankkeessa osallistetaan vapaaehtoisia sukeltajia, jotka kartoittavat potentiaalisia istutuspaikkoja. Helsinkiläinen H2O-sukellusseura osallistuu myös hiekan levittämiseen Hevosenkenkälahdelle. Yhteistyötä sukeltajien kanssa koordinoi John Nurmisen Säätiö. Yhteistyö on mahdollistanut lisäksi uusien kohteiden kartoittamisen. Myös uusia kohteita Helsingin merialueella on tavoitteena ennallistaa jo tänä kesänä.

Itämerihaasteen toimenpideohjelmassa ennallistamiselle on omistettu kokonainen toimenpide (TP 20). Meriajokkaan istutusten lisäksi ohjelman puitteissa voidaan toteuttaa ennallistamista myös rannoilla ja pienvesissä.

Itämeripaneeli järjesti SuomiAreenassa 2023 paneelikeskustelun ennallistamisasetuksesta ja sen vaikutuksista Itämeren ekosysteemiin. Katso linkki tallenteeseen artikkelin lopusta.

Meren ranta, jossa näkyy kiviä ja rantakasvillisuutta. Merellä kaukana näkyy vene. Taivas on sininen ja aurinko paistaa.
Sukeltajat operoivat veneestä käsin.