Siirry sisältöön
Itämerihaaste

Toimenpideohjelma 2014-2018

Ensimmäinen Helsingin ja Turun yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma julkaistiin vuonna 2007.

Se sisälsi 40 toimenpidettä yhdeksän isomman
teeman alla. Ensimmäisessä toimenpideohjelmassa jokaisen toimenpiteen kohdalle oli kirjattu perustelut toimenpiteen vaikutuksesta. Lisäksi toimenpiteessä esitettiin toimijoita, joiden arvioitiin voivan vaikuttaa merkittävästi tavoitteen toteutumiseen. Esimerkiksi pistekuormituksen vähentämiseen liittyvään tavoitteeseen oli haastettu mukaan muut
kunnat sekä vesi- ja viemärilaitokset.

Toimenpideohjelman arviointi

Ohjelmaan tehtiin vuonna 2010 öljyntorjunta-lisäosa, jolla haluttiin kehittää öljyntorjuntavalmiutta ja haastaa mukaan myös pelastustoimi.

Öljyvahinkojen tunnistettiin olen riski erityisesti kasvavan laivaliikenteen vuoksi ja valmiutta haluttiin parantaa kehittämällä mm. kaupunkien ja pelastustoimen yhteistoimintamallia.

Ensimmäisen toimenpideohjelman toteutumisesta toteutettiin yhteenveto vuonna 2012.