Siirry sisältöön
Itämerihaaste

Toimenpideohjelma 2024-2028

Ohjelman tavoitteet pohjautuvat ajankohtaisten Itämeri-politiikkaa ohjaavien asiakirjojen painopisteisiin.

Neljäs toimenpideohjelma rakennettiin laajemmalla yhteistyöllä kuin aikaisemmin. Mukana on ollut molempien kaupunkien asukkaita, kaupunkien työntekijöitä eri hallinnonaloilta, järjestöjä, oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia.

Kaudella painottuu etenkin hulevesien aiheuttaman kuormituksen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä yhteistyö ja osallistaminen. Yhtenä kantavana teemana on myös laaja yhteistyö ja ympäröivän yhteiskunnan osallistaminen vesiensuojeluun.